Advies ontwerp omloopleiding in Hengelo

waterschap Vechtstromen omloopleidingDe omloopleiding heeft als voornaamste functie het afvoeren van overtollig water en wordt daarom gekenmerkt door een monotone inrichting. Het waterschap Vechtstromen streeft hier naar een zo natuurlijk mogelijke inrichting en heeft daarom een advies uitgewerkt voor ontwerp van een vijftal vispassages.

Kroes Consultancy heeft hiervoor een advies opgesteld waarbij is gekeken of de beoogde oplossingen efficiënt zijn en zijn er voorstellen gedaan voor een verbetering.

Verder is een oplossing gegeven voor een meer natuurlijke inrichting van de leiding.

Door |2017-06-02T13:57:18+01:0006-03-2017|Categorieën: Recent werk|