De Europese Commissie heeft bepaald dat 10-15% van de oppervlakte van het Nederlandse deel van de Noordzee moet worden beschermd. Deze oppervlakte moet worden verdeeld over ‘karakteristieke habitats’. Het Friese Front en de Centrale Oestergronden bevatten deze karakteristieke habitats. Zij vormen een aanvulling op de eerder aangewezen Natura 2000-gebieden (zoals de Klaverbank, Doggersbank en de Nederlandse kustzone). Deze gebieden beschermen samen al 8,5% van de totale oppervlakte van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Het sluiten van gebieden voor visserij is bedoeld om de benthische gemeenschappen – organismen die zowel op en net onder de zeebodem leven – te beschermen.

In opdracht van WNF heeft Kroes Consultancy in samenwerking met Zilt Water en NIOZ een literatuur review naar effecten van bodem beroerende visserijen op de instandhoudingsdoelstellingen van de Klaverbank, Friese Front en Centrale Oestergronden.