De gemeente Apeldoorn werkt aan ecologisch herstel van de Ugchelse beek. Momenteel wordt de Ugchelse beek heringericht. Om de beek toegankelijk te maken voor vis (vooral beekprik) bestaat de wens om een nevengeul met vispassage aan te leggen bij de Hamermolen nabij de Hoenderlose weg. Kroes Consultancy heeft samen met Tauw BV een schetsontwerp gemaakt voor een vispassage in een lange omleiding langs de molen op het naastgelegen particulier terrein.

Uitdagingen bij het maken van het ontwerp zijn de ligging van de vispassage die grotendeels over particulier terrein loopt, het te overbruggen hoogteverschil van 3,0 m, de mogelijke stijging van de grondwaterstand door dichtmaken van een bestaande sprengkop en de specifieke habitateisen van de beekprik, die bovendien beschikken over beperkte zwemcapaciteiten. In het ontwerp is voor deze uitdagingen een creatieve oplossing gekozen in nauwe samenwerking met gemeente, Waterschap Vallei en Veluwe en de bewoners van het particuliere terrein.