Martin Kroes

Martin Kroes

Martin Kroes

06-42215657
Van Eeghenlaag 8 1hoog
1071 EL  Amsterdam
Nederland

Mijn hele leven heb ik al een grote passie voor vissen en het daarbij behorend onderwaterleven. Voor mij is dit een drive geweest om me in te zetten voor het behoud van natuur en een duurzame leefomgeving.

Inmiddels ben ik al bijna 20 jaar als adviseur actief op de raakvlakken waterbeheer en ecologie. Ik heb daarbij ruime en gevarieerde ervaring opgedaan met verschillende opdrachtgevers en in diverse werkomgevingen; van een non-profit organisatie tot een groot ingenieursbureau.

Ik ben mijn carrière gestart bij het Provinciaal Groninger Fonds (inmiddels Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe). Het samenwerken binnen een spanningsveld van verschillende belangenverenigingen, waaronder sportvisserij, beroepsvisserij, water- en natuurbeheer, was hier een mooie uitdaging.

Aansluitend heb ik met veel plezier gewerkt bij de voormalige Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB). Hier heb ik mijn passie voor vis en vismigratie vorm kunnen geven. Ik heb bij de OVB breed geadviseerd aan visserijorganisaties, water- en natuurbeheerders op het gebied van visstandbeheer en ruime ervaring opgedaan op het vlak van (vismigratie) visonderzoek.

Met het opheffen van de OVB ben ik samen met vijf OVB-collega’s het advies- en onderzoeksbureau VisAdvies begonnen. Binnen VisAdvies heb ik me inhoudelijke verdiept op het gebied van visonderzoek en daarnaast veel ervaring opgedaan in het efficiënt en commercieel aanpakken van projecten.

Vanuit mijn wens om bredere kennis en ervaring op te doen en met diverse disciplines samen te werken heb ik na 5 jaar de overstap gemaakt naar het grotere commerciële adviesbureau Tauw. Hier heb ik mij met name bezig gehouden met beleidsmatige als praktische vraagstukken op het gebied van aquatische ecologie en het (ecologisch) herstel van wateren. Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van een aantal innovaties op het gebied van visvriendelijke gemaalconcepten en moerasgebieden.

Ik heb in 2014 besloten om een langgekoesterde wens waar te maken. Ik ben voor mijzelf begonnen. Binnen Kroes Consultancy kan ik alle kennis en ervaring die ik de afgelopen 20 jaar heb opgedaan inzetten voor de duurzame leefomgeving die ik voor ogen heb, bijvoorbeeld een oplossing vormgeven voor de plastic soep of helpen de ecologische doelen van het oppervlaktewater te realiseren. Maar er zijn nog tal van andere vis- en waterbeheervraagstukken waar ik me graag mee bezig zou houden.

Als eenmanszaak kan ik meerwaarde bieden door een slagvaardige aanpak, flexibele inzet en me tegelijkertijd begeven op verschillende vakgebieden/disciplines. Met mijn netwerk, kennis en ervaring denk ik opdrachtgevers goed van dienst te kunnen zijn. Tot slot: Niet onbelangrijk, ik ben inzetbaar voor een aantrekkelijk tarief. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende mijn opleiding en werkervaring verwijs ik graag naar mijn CV. CV Martin Kroes