Publicaties

Martin Kroes - Kroes Consultancy

06-42215657
Van Ostadestraat 178 bg
1072 TH Amsterdam
Nederland

Boeken

Kroes, M.J., Schollema, P.P., Wanningen, H. & Gough, P. (2006). From Sea to Source. Practical guidance for restoration of fish migration in European rivers. Published by: Regional Water Authority Hunze en Aa’s. Veendam, the Netherlands.

Kroes, M.J., & Monden, S.A. (2005). Vismigratie, een handboek voor herstel in Vlaanderen en Nederland. Uitgegeven door Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL. Nieuwegein/Brussel.

Artikelen

Beers, M.C. & Kroes, M.J. (2015). Stapsgewijs naar visveilige gemalen. Visionair 37; 36-39.

Kroes, M.J,. Boogaard, F., de Graaf, R. (2015). Bemonsteren met drones. Visionair, 35; 38-39.

Brevé, N.W.P., Buijse, A.D. Kroes, M.J., Wanningen, H. & Vriese, F.T. (2014). Supporting decision-making for improving longitudinal connectivity for diadromous and potamodromous fishes in complex catchments. Science of the Total Environment 496, 206-18. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.07.043. 

Schaub, B., Kesslerová, K., Van Wijk, G., Van Dam, L, Vuister, L., Den Dulk, F., Dijkstra, M., Arntz, J., Kroes, M., De Boer, R. (2014). Visvriendelijk vijzelen. Vispassage Halfweg helpt honderdduizenden vissen. Visionair 32, 20-23.

Kroes, M.J., Tweehuijsen, G., Löhr, A.J. (2013). Plastics in rivieren – nieuwe uitdagingen voor het Nederlandse waterbeheer. Land+Water 1/2, 31-33.

Kroes, M.J., Schreuders, C.G.S, De Boer, M., Bruijs, M. & Winter, H.V. (2013). Vrij baan voor schieraal. Wering en geleiding van schieraal bij gemalen. Visionair 29, 29-33.

Kroes, M.J., Arntz, J.X.A. & Claassen, T. (2013). Tweezijdige vismigratie binnen één pompsysteem. Land+Water 6 20-21.

Kroes, M.J., Dorst, C.J., Lammens, E.H.H.R., Breukelaar, A.D. (2012). Free migration of fish! Communal approach for restoration of the continuum of the Rivers Rhine & Meuse. In Cough, P., Philipsen, P., Schollema, P.P. & Wanningen, H. (2012). From Sea To Source; International guidance for the restoration of fish migration highways. Published by: Regional Water Authority Hunze en Aa’s. Veendam, the Netherlands.

Buijse, A.D., Wanningen, H., Kroes, M.J. (2011). Vispasseerbaarheid civiele kunstwerken vraagt om maatwerk. Maatregelen voor een betere natte ecologie. De civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water. Land+Water 11, 70-72.

Kroes, M.J., Bakker, L.E.S., Kwaadsteniet, P.I.M. (2011). Een pleidooi voor verbetering van de vishabitat. H2O 08, 22-23.

Kroes, M.J., Bakker, L.E.S., Kwaadsteniet, P.I.M. (2011). Structuur voor vissen. Een pleidooi voor verbetering van vishabitat. Visionair 19, 26-29.

Kroes, M.J., Bakker, L.E.S., Jeurink, N. (2010). Vissen internationaal beschermd. De (on)mogeljikheid van Natura 2000 voor de bescherming van trekvissen. Visionair 17, 36-39.

Breve, N., Buijse, A.D., Kroes, M.J., Vriese, F.T. & Wanningen, H. (2008). Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratie problematiek in Nederland. H2O 10, 4-6.

Kroes, M.J., Vriese, F.T., Buijse, A.D. & Van Emmerik, W.A. (2008). Vis in stromende wateren, De effectiviteit van maatregelen. Visionair, 7, 16-19.

Huisman, J., Wanningen, H., Schollema, P.P., Kroes, M.J., & Riemersma, P. (2007). Herstel vismigratie in Noord-Nederland in volle gang H2O 18, 14-17.

Kroes, M.J., Monden, S.A. (2006). Herstel van vismigratie. De Levende Natuur 107, 24-27.

Wanningen, H., Scheper, A.J., Kroes, M.J. (2006). Van bron tot monding, Richtlijnen voor herstel van vismigratie in Europese rivieren. Visionair 1, 4-6.

Heringa, J., H. Hylkema, M. Kroes, E. Ludden, P. Vanschaickzillesen, 1995. The lake ecosystem simulation program. Water Science and Technology 31(8), 367-370.