De actualisatie van de oplossingen voor herstel van vismigratie in Nederland is in 2018 gereed gekomen. Hiervoor werd de waterbeheerder gevraagd om per eigen beheersgebied op hoofdlijnen de voortgang te rapporteren van het herstel van vismigratie. De verzamelde gegevens zijn gebundeld en geïnterpreteerd voor geheel Nederland.

De trends in de voortgang en de diverse ontwikkelingen komen hiermee goed in beeld. Daarbij dienen de rapportage, kaarten en database niet alleen om de waterbeheerders in Nederland te voorzien van overkoepelende informatie en advies (t.a.v. de vismigratievoorzieningen, werking, gebied overstijgende belangen en de hoofdmigratie routes in Nederland), de informatie wordt ook gebruikt voor het Compendium voor de Leefomgeving, de werkgroep van Vismigratie Rijn-West, de presentatie via de RWS visroutekaart in GeoWeb en voor een evaluatie van het Nationaal Aalbeheerplan.

Kroes Consultancy heeft in dit project samengewerkt met World Fishmigraton Foundation, Nature at Work, Sportvisserij Nederland, WMR, PBL en Rijkswaterstaat.

 

Rapport is beschikbaar via : https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vismigratie/nl2017.html

Voor meer informatie zie ook:

https://www.clo.nl/en/node/26901

 

Een artikel hierover is te vinden op:

https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/visionair/article/2682/vismigratie-leeft.html