Visie & Aanpak

Martin Kroes - Kroes Consultancy

06-42215657
Van Ostadestraat 178 bg
1072 TH Amsterdam
Nederland

Mijn expertise en adviesdiensten vallen binnen de thema´s water, milieu en ecologie. Met onafhankelijk advies wil ik bijdragen aan een duurzame leefomgeving. In mijn visie is een  samenwerking tussen de verschillende betrokken vakgebieden de meest constructieve en efficiënte aanpak daarbij.

Het product dat ik lever is advies op maat. Met mijn kennis, ervaring en netwerk ben ik in staat praktijk en wetenschap te verbinden om tot creatieve en innovatieve oplossingen voor actuele milieuvraagstukken te komen. Ik zit bij voorkeur naast de opdrachtgever en denk mee over de gewenste aanpak en oplossingen. Voor grotere projecten kijk ik ook naar mogelijkheden voor financiering met (Europese) subsidies. Mijn opdrachtgevers zijn primair organisaties die zich (mede) richten op ecologisch herstel van wateren of de aanpak van milieuproblemen zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ngo’s etc..

Werkterrein