Ecologie – vis

Advies vistrap

06-42215657
Van Ostadestraat 178 bg
1072 TH Amsterdam
Nederland

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt ecologische doelen voor oppervlaktewater, waarbij ook doelen voor de visstand uitgewerkt zijn. De doelen van de KRW dienen voor 2027 gerealiseerd te worden. Om deze doelen te bereiken moet vaak samengewerkt worden met verschillende stakeholders, tussen waterbeheerder, visserijsector, natuurbeheerder, energiemaatschappijen etc., onder andere ter verbetering van vismigratie, bedrijfsvoering of inrichting en beheer.

Actuele vraagstukken zijn bijvoorbeeld:

Beleid: Welke gemalen moeten we vispasseerbaar maken? Welke alleen visveilig?
Ontwerp: Hoe kan dit worden gerealiseerd? Welk type oplossing, hoe ziet het schetsontwerp eruit?
Realisatie: Welke eisen zijn er nodig bij aanbesteding van visveilige gemalen?
Vergunningverlening: Welke visbescherming is geschikt tegen inzuigen? Werkt het?
Inrichting: Welke omvang, welke kwaliteit natuurvriendelijke oevers, overwinteringsgebieden?
Visserijbeheer: Welke vissoorten en hoeveelheden uitzetten? Is er ruimte voor benutting?

Hieronder worden enige voorbeelden gegeven van de mogelijke diensten ik kan leveren rond visvraagstukken.

Mijn werkzaamheden rond vis ecologische vraagstukken

Vismigratie

 • Ontwerp vismigratievoorziening
 • Evaluatie vismigratievoorziening

Visstandonderzoek

 • Flora- en faunawet
 • Kaderrichtlijn water

Visbescherming

 • Visinzuiging/impingement
 • Visschade bij gemalen/wkc’s/stuwen
 • Viswering/-geleiding

Ondersteuning projecten

 • Adviezen beheer/inrichting
 • Vis(plannen)
 • Visbeleid
 • Visstandbeheerplannen