Milieu – plastic soep

06-42215657
Van Ostadestraat 178 bg
1072 TH Amsterdam
Nederland

De productie van plastics is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het zal niemand ontgaan hoe groot het aandeel plastic is in huishoudelijk afval. Ondanks de goede inzameling systemen, komen veel van de gebruikte plastics uiteindelijk via de rivieren in de zeeën en oceanen terecht. De ernst van plasticvervuiling van oceanen, zeeën en binnenwateren is verergerd tot een mondiaal  milieuprobleem, de zogenaamde plastic soep. Rivieren transporteren plastic en zijn daarmee een belangrijke bron van de plastic soep. Rivieren vormen een strategische goede plek om plastic af te vangen voordat het uitwaaiert over de zeeën en oceanen en moeilijker is te verzamelen. De onderdelen die passen bij deze aanpak zijn in onderstaande tabel weergegeven. Ik wil mij inzetten voor het opstarten of verder ontwikkelen en continueren van deze onderdelen.

Bewustwording

plastic vis voorlichting
  • Bewustwording / ludieke acties/kunst
  • Betrokkenheid stakeholders (o.a. industrieën/recyclers)

Opruimacties

plastic in rivieren
  • Opruimacties oevers en monitoring oevers

Monitoring

water monitoring
  • Monitoring omvang/onderzoek samenstelling en gedrag
  • Afstemmen wetgeving (KRM en KRW)

Vuilvangers

  • Stroomgebiedgerichte aanpak
  • Aanpak van afval in de waterfase